Vodice, 08 - 10. studeni 2019.

 

1. ORGANIZATOR

17. Regatu JABUKA od 08. do 10. studenog  2019. organizira Jedriličarski klub Tijat - Vodice u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog saveza i sveukupnoj nadležnosti ORC-a i  Međunarodnog jedriličarskog saveza (WS).

 

2. PRAVILA

 • Međunarodna regatna pravila ISAF 2017-2020(RP)
 • Odluka HJS o posjedovanju vinjete za 2019. godinu
 • WS Offshore Special Regulations  for race.  Category 3 Races  without life raft
 • IMS Međunarodni sustav premjeravanja
 • ORC Pravila i ORC Propisi
 • Od zalaska do izlaska sunaca vrijede pravila izbjegavanja sudara na moru što mijenja dio 2 regatnih pravila
 • Ovaj Oglas za regatu
 • Upute za regatu
 • Obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 (dva) sata prije starta regate.

U slučaju nesuglasja između Uputa za jedrenje na Hrvatskom i Uputa na Engleskom jeziku prevaladavaju one na Hrvatskom jeziku.

 

3. REKLAMIRANJE

WS kodeks reklamiranja s tim da neće biti nikakvih restrikcija. Organizator može zahtijevati da jedrilice postave reklamu sponzora regate kako slijedi.

Broj na pramcu sa reklamom sponzora mora biti istaknut sa obje strane pramca jedrilice u prvih 20% trupa.
Logo sponzora istaknut na obje strane buma na 20% najvidljivijeg djela.
Organizator također može zatražiti postavljanje dodatne opreme kao što su video kamere ili uređaja za praćenje (GPS).

 

4. PRAVO NASTUPA

4.1. "17. Regata Jabuka" je otvorena za sve jedrilice sa unutarnjim motorom koje u potpunosti zadovoljavaju "WS Offshore Special Regulations for Category 3 without liferaft" duže od 9.40 m (LOA) sa urednom plovidbenom dozvolom. ORC brodovi moraju imati valjanu ORC club ili ORC international svjedodžbu.

4.2. Natjecatelji moraju zadovoljiti WS Eligibility Code i moraju biti verificirani pri svojim Nacionalnim savezima. Svi članovi posade moraju biti stariji od 14 godina na dan 01. studenog 2019. godine.

4.3. Vlasnik jedrilice ili čarter brod mora imati valjanu policu osiguranja (za sudjelovanje na natjecanju) za samu jedrilicu i sve ukrcane članove posade.

 

5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:

5.1. Svi prijavljeni bit će razvrstani po grupama u metrima i to za svaki puni metar od 9,40 m pa dalje jedna grupa unutar skupine OPEN.
Ako grupa ima manje od 3 jedrilice, biti će pridružene većoj grupi.
Jedrilice skupine ORC mogu biti podijeljeni u grupe ovisno o broju prijavljenih. Kriterij za podjelu u grupe biti će CDL. 
Jedrilice se mogu prijaviti i sudjelovati u obje skupine (Open, ORC club) istovremeno.
Sve jedrilice konkuriraju za nagradu najbrže jedrilice u realnom vremenu.
Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

5.2. Organizator može odobriti i Monotip skupine.

5.3. Raspored jedrilicama prema gore navedenim grupama je diskrecijsko pravo Organizatora.

5.4. Organizacijski odbor zadržava pravo prihvatiti nove grupe koje nisu navedene u ovom oglasu za regatu.

 

 

6. PRIJAVE I STARTNINA

6.1. Predprijave se dostavljaju Organizacijskom odboru isključivo putem on-line obrasca za prijavu (www.regata-jabuka.com) najkasnije do srijede 06.11.2019.  Kasne prijave mogu biti prihvaćene po vlastitom nahođenju Organizacijskog odbora uz naplatu dvostruke startnine.

6.2. Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće!

Banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb

IBAN: HR9523600001102272904

BIC/SWIFT oznaka Zagrebačke banke: ZABAHR2X

Bankovne transfere nasloviti na Jedriličarski klub Tijat. U pozivu na broj treba upisati OiB uplatitelja, a u opisu plaćanja ime i prezime/naziv uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.

Dužina jedrilice Iznos startnine
od 09,40 do 10,39 m 1.000,00 kn
od 10,40 do 11,39 m 1.200,00 kn
od 11,40 do 12,39 m 1.400,00 kn
od 12,40 do 13,39 m 1.600,00 kn
od 13,40 do 14,39 m 1.800,00 kn
od 14,40 do 15,39 m 2.000,00 kn
od 15,40 do 16,39 m 2.200,00 kn
od 16,40 do 17,39 m 2.400,00 kn
od 17,40 do 18,39 m 2.600,00 kn
od 18,40 m 2.800,00 kn
   

Povrat uplaćene startnine može se zatražiti najkasnije do 01. studenog 2019.

6.3. Sudjelovanje u dodatnoj klasi (ORC) plaća se dodatnih 200,00 kn po jedrilici.

6.4. Jamčevina za broj od 200,00 kn plaća se prilikom preuzimanja broja koji se vraća nakon regate.

6.5. Montip Skupina – Organizacijski odbor može odobriti formiranje iste uz prethodnu uplatu od 5000.00 kn, za skupinu do deset jedrilica, svaka slijedeća jedrilica se plaća dodatnih 500,00 kn.

6.6. Jedrilica će se smatrati pred prijavljenom ukoliko do 06. studenog 2019. dostavi slijedeće dokumente:

a) ispravno popunjena Prijava za regatu
b) potvrdu o uplati zahtijevane startnine

6.7. Organizator nije odgovoran za bilo kakve troškove zbog neprihvaćanja registracije jedrilice.

 

7. REGISTRACIJA

7.1. Svaki vlasnik ili skiper jedrilice mora osobno izvršiti prijavu u Regatnom uredu JK Tijat-a na Vodičkoj rivi. Regatni ured bit će otvoren kao i omogućen pregled brodova od 17:00 do 20:00 u četvrtak, 07. studenog i od 09:00 do 17:00 u petak 08. studenog 2019.

7.2. Slijedeći dokumenti moraju biti dostupni prilikom registracije:

a) Plovidbena dozvola za razred Open
b) Valjanu policu osiguranja protiv treće osobe
c) Popis posade sa kompletnim imenima i brojevima jedriličarske iskaznice.
d) Kontakt broj telefona na obali sa imenom kontakt osobe.
e) Potpisana lista za pregled sigurnosne opreme.
f) Potpisana izjava vlasnika ili skipera za sve članove posade o preuzimanju odgovornosti.
g) Broj Vinjete HJS-a za 2019. godinu ili pak ispunjeni obrazac: Obavijest o nastupu na jednoj regati kalendara HJS-a bez vinjete.
h) Valjana ORC svjedodžba izdana prije 01.10.2019. za ORC grupe.

7.3. Protest na premjer biti će prihvaćen najkasnije 2 sata nakon objave konačne Startne liste.

 

8. RASPORED

8.1. Raspored:

Četvrtak, 07.11.2019.

17:00 - 20:00 prijave i pregled jedrilica
19:00 "Crew party" na m/b "Ina"

Petak, 08.11.2019.

08:00 - 17:00 prijave i pregled jedrilica
19:00 sastanak kormilara i sastanak o mjerama sigurnosti na m/b "Ina" smještenom na Vodičkoj rivi.
20:00 - 24:00 start 

Nedjelja, 10.11.2019.

10:00 ograničeno vrijeme za završavanje natjecanja. 
12:00 podjela nagrada i proglašenje pobjednika - Hotel Olympia

8.2. Jedno jedrenje je na rasporedu kako slijedi:

Kurs A: Vodice – Otok Komorica - Otok Jabuka – Otok Blitvenica - Vodice
Kurs B: Vodice – Otok Komorica - Otok Jabuka - Otok Mulo – Vodice

Svaki kontrolni prolaz može biti i pomoćni cilj.
Organizator zadržava pravo izmjene kursa što će biti objavljeno na službenoj Oglasnoj ploči regate.

  

9. PREGLED

9.1. Sve jedrilice će biti pregledane prije starta jedrenja da se utvrdi da li zadovoljavaju sve zahtjeve sigurnosti i dali su u skladu sa važećom ORC svjedodžbom (samo ORC jedrilice).

9.2. Dodatan pregled može biti izvršen nakon završetka jedrenja, te postoji mogućnost da RO diskvalificira istoga ukoliko nema svu potrebnu opremu koju je imao pri prvom pregledu prije regate.

9.3. Popis opreme koji moraju zadovoljiti svi sudionici prije službene prijave:

 
 • olujno glavno jedro (ukoliko jedrilica nema dovoljan broj kratova na gl. jedru (min. 2 ili roll glavno jedro) te olujni flok ukoliko jedrilica nema roll flok
 • stabilan VHF uređaj
 • mobilni VHF uređaj (motorola) ili rezervna VHF antena na krmi s kabelom, spremna za brzu uporabu (biti će kontrolirano)
 • ručna kaljužna pumpa
 • pirotehnički signali prema standardima Solas poglavlje 2 Vizualni signali, kojima nije istekao rok trajanja, a u koliko nema roka trajanja na istima ne smiju biti starije od 4 godine
 • uzgonski pojasevi za sve članove posade
 • "lifelines" tj sigurnosne trake (moraju biti pričvršćene na palubi) i sigurnosni pojasevi za sve članove posade
 • rezervno rudo kormila ili uređaj za pomoćno kormilarenje
 • rezač sartija (alat za brzo rezanje sajli, rodova...)
 • pojas "potkova" sa svjetlećom plutačom i plutajućim konopom
 • dva čvrsta vedra
 • rezervna navigacijska svjetla (s baterijama)
 • dvije vodonepropusne ručne svjetiljke s rezervnim baterijama
 • rog za maglu
 • kompas
 • sidra (glavno i rezervno) s odgovarajućom duljinom lanca i konopa spremni za upotrebu
 • čepovi za kingstone (usisne ventile)
 • kutija prve pomoći
 • pomorske karte
 • radar reflektor
 • unutrašnji pogonski motor
 • gorivo motora (za 100 milja)
 • zaliha pitke vode za sve članove posade za 2 dana
 • navigacijska svjetla
 • dovoljan broj protupožarnih aparata
   

Napomena: ukoliko RO pri kontroli jedrilica utvrdi neke nepravilnosti koje mogu utjecati na sigurnost plovidbe zadržava pravo isključiti istu iz regate.

 

10. UPUTE ZA JEDRENJE

Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom registracije.

 

11. NAUTIČKE KARTE

Koristiti će se Nautičke karte Hrvatskog Hidrografskog instituta koje se mogu pronaći i na www.hhi.hr.

 

12. MEDIJSKA PRAVA

Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti bez ikakve nadoknade, Organizacijskom odboru daju apsolutna pravo i dopuštenje da koriste njihova imena, glas, sliku, biografski materijal, kao i fotografije jedrilica u bilo kojem mediju (televiziji, tisku i internetskim medijima) uključujući video snimke, isključivo u svrhu oglašavanja, promicanja, izvještavanja i širenja informacija o "16. Regati  Jabuka" i sudjelovanju članova posade u regati.

 

13. NAGRADE

Nagrade će biti dodijeljene kako slijedi:

 • 3 najbrže jedrilice u realnom vremenu 
 • prijelazni pehar Jabuka za najbržu jedrilicu u realnom vremenu
 • 3 najbrže jedrilice u svakoj grupi za Open razvrstanje
 • 3 najbrže jedrilice prema ORC razvrstanju
 • Organizator može dodijeliti i dodatne nagrade prema vlastitom nahođenju

 

14. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizacijski odbor i svi koji su uključeni u organizaciju regate Jabuka 2019, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvi gubitak, štetu ili ozljedu koja se može dogoditi osobama ili stvarima na moru ili kopnu kao posljedica sudjelovanja na regati.

 

15. DODATNE INFORMACIJE:

Za dodatne informacije kontaktirati:

Tel: 022 445 000; 442 370
Fax: 022 445 070; 442 470

Mob: 098 236 590
Web:  www.jktijat.hr &  www.regata-jabuka.com
Email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Tracking Jabuke

17. Jabuke PLAYBACK

Ako radite na Android uređaju ili PC-u za najbolji doživljaj se preporuča korištenje Google Chrome web preglednik, a na iPhone uređajima možete koristiti Safari uz uključenu opciju "Settings -> Safari -> Request Desktop Site".

 

PLAYBACKOVI

16. Jabuka

15. Jabuka

14. Jabuka

13. Jabuka

12. Jabuka

11. Jabuka

10. Jabuka

Ured Regatnog odbora

Jedriličarski Klub Tijat

Obala Matice Hrvatske 16

Vodice, 22211

Hrvatska

Tel: +385 (0)22 445 000

Fax: +385 (0)22 445 070

e-mail: jk_tijat_vodice@yahoo.com

 

Vremenska prognoza na Jabuci